ваш


ваш
ваш (ваша, ваше, ваши) (δικός) σας это \ваша книга? δικό σας είναι αυτό το βιβλίο; \ваша мать η μητέρα σας \ваш отец о πατέρας σας \ваши до машние οι δικοί σας где \ваши чемоданы? πού είναι οι βα λίτσες σας;
* * *
(ваша, ваше, ваши)
(δικός) σας

э́то ваша кни́га? — κό σας είναι αυτό το βιβλίο

ваша мать — μητέρα σας

ваш оте́ц — ο πατέρας σας

ваши дома́шние — οι δικοί σας

где ваши чемода́ны? — που είναι οι βαλίτσες σας


Русско-греческий словарь. 2013.

Синонимы:

Смотреть что такое "ваш" в других словарях:

 • ваш — вашего, вашему, вашим, о вашем; м.; ВАША вашей, о вашей; ж.; ВАШЕ ваших, вашими, о ваших; ср.; мн.: ваши, ваших. местоим. прил. 1. Принадлежащий, свойственный вам; характерный для вас. Ваш дом. Ваша книга. Ваши вещи. Ваш талант, характер. В ваши… …   Энциклопедический словарь

 • ВАШ — ВАШ, мест., притяж., 2 е лицо, мн. мой, наш; твой, ваш; его, их или ихний; вам свойственный, принадлежащий. Ваш дом не нашему чета. Ваша воля наша доля. Ваши пьют, а наших бьют. Живем вашими молитвами. Ваши у нас были, ·т.е. домашние ваши, родные …   Толковый словарь Даля

 • ВАШ — ВАШ, мест., притяж., 2 е лицо, мн. мой, наш; твой, ваш; его, их или ихний; вам свойственный, принадлежащий. Ваш дом не нашему чета. Ваша воля наша доля. Ваши пьют, а наших бьют. Живем вашими молитвами. Ваши у нас были, ·т.е. домашние ваши, родные …   Толковый словарь Даля

 • ВАШ — ВАШ, мест., притяж., 2 е лицо, мн. мой, наш; твой, ваш; его, их или ихний; вам свойственный, принадлежащий. Ваш дом не нашему чета. Ваша воля наша доля. Ваши пьют, а наших бьют. Живем вашими молитвами. Ваши у нас были, ·т.е. домашние ваши, родные …   Толковый словарь Даля

 • Ваш — может относиться к следующим топонимам: Ваш медье (округ) Венгрии Ваш комитат Венгерского королевства Ваш остров в Карибском море к югу от острова Гаити …   Википедия

 • ВАШ — визуально аналоговая шкала [оценки боли] мед. ВАШ военная авиационная школа авиа, воен., образование и наука Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • ВАШ — ВАШ, вашего, жен. ваша, вашей, срн. ваше, вашего, мн. ваши, ваших. 1. мест. притяж. к вы. || Угодный вам, близкий вам (разг.). «Я думаю, он просто якобинец, ваш Чацкий.» Грибоедов. 2. в знач. сущ. ваше, вашего, мн. нет, ср. То, что принадлежит… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВАШ — ВАШ, его, муж.; жен. ваша, ей; ср. ваше, его; мн. ваши, их, мест. притяж. Принадлежащий вам, имеющий отношение к вам. В. дом. Как поживают ваши? (сущ.; ваши родные, близкие). Знаю не хуже вашего (не хуже, чем вы). • По вашему 1) нареч., по вашей… …   Толковый словарь Ожегова

 • ваш — ваш, в аше, в ашего, в аша,в ашей, мн. ч. в аши,в аших и (как выражение уважения к адресату речи одному лицу) Ваш, В аше,В ашего, В аша,В ашей, мн. ч. В аши,В аших …   Русский орфографический словарь

 • Ваш — I м. разг. 1. Муж, жених, возлюбленный. 2. Хозяин, господин. II мест. 1. Принадлежащий вам. 2. Свойственный вам, характерный для вас. 3. Осуществляемый, совершаемый вами. отт. Переживаемый, испытываемый вами. 4. Связанный с вами какими либо… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Ваш — I м. разг. 1. Муж, жених, возлюбленный. 2. Хозяин, господин. II мест. 1. Принадлежащий вам. 2. Свойственный вам, характерный для вас. 3. Осуществляемый, совершаемый вами. отт. Переживаемый, испытываемый вами. 4. Связанный с вами какими либо… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

Другие книги по запросу «ваш» >>